• HỖ TRỢ KINH DOANH
    MB1: 094.746.1388 MB2: 093.699.1998 MN: 090.335.9849
  • en
Banner_doreamon
Bộ classic Cotton SH_C17 T16
Bộ classic Cotton SH_C17 T16
Bộ classic Cotton SH_C17 T16
Hotline:24/7
MB : 093.699.1998 - 094.746.1388; MN : 090.335.9849
SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC GIÁ TIỀN (VNĐ)
Chăn đông 150 x 210 660,000
180 x 200  
180 x 210 770,000
190 x 215 820,000
200 x 220 890,000
Ruột Chăn đông (loại dầy) 150 x 210 370,000
180 x 210 480,000
190 x 215 495,000
200 x 220 525,000
Ruột Chăn đông (loại mỏng) 180 x 210 360,000
190 x 215 385,000
200 x 220 405,000
Chăn xuân thu 150 x 210 455,000
180 x 210 560,000
200 x 220 630,000
Ga rèm 120 x 190 540,000
150 x 190 570,000
160 x 200 640,000
180 x 200 680,000
200 x 220  
Ga chun 120 x 190 320,000
150 x 190 350,000
160 x 200 410,000
180 x 200 450,000
200 x 220  
Ga chun không chần 150 x 190 240,000
160 x 200 295,000
180 x 200 310,000
Vỏ gối đơn 65 x 45 80,000
Ruột gối đơn   90,000
Vỏ gối ôm 38 x 100 77,000
Ruột gối ôm   150,000
Ruột gối tựa 50 x 50 85,000
Bộ ga rèm 120 x 190 620,000
150 x 190 710,000
160 x 200 780,000
180 x 200 830,000
200 x 220  
Bộ ga chun 120 x 190 395,000
150 x 190 495,000
160 x 200 555,000
180 x 200 605,000


 

TAG:

Ý kiến của bạn
Điểm đánh giá