• HỖ TRỢ KINH DOANH
    MB1: 094.746.1388 MB2: 093.699.1998 MN: 090.335.9849
  • en
Banner_doreamon
Bộ classic TC SH_C18 T18
Bộ classic TC SH_C18 T18
Bộ classic TC SH_C18 T18
Hotline:24/7
MB : 093.699.1998 - 094.746.1388; MN : 090.335.9849
SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC CHẤT LIỆU GIÁ TIỀN (VNĐ)
       
Chăn đông 150 x 210 TC 660,000
180 x 200 TC  
180 x 210 TC 770,000
190 x 215 TC 820,000
200 x 220 TC 890,000
Chăn xuân thu 150 x 210 TC 455,000
180 x 210 TC 560,000
200 x 220 TC 630,000
Bộ ga rèm 120 x 190 TC 620,000
150 x 190 TC 710,000
160 x 200 TC 780,000
180 x 200 TC 830,000
200 x 220 TC  
Bộ ga chun 120 x 190 TC 395,000
150 x 190 TC 495,000
160 x 200 TC 555,000
180 x 200 TC 605,000
200 x 220 TC  

 


 

TAG:

Ý kiến của bạn
Điểm đánh giá