• HỖ TRỢ KINH DOANH
    MB1: 094.746.1388 MB2: 093.699.1998 MN: 090.335.9849
  • en
Banner_doreamon
Bộ Elegance SH-E18 08
Bộ Elegance SH-E18 08
Bộ Elegance SH-E18 08

Tông màu cà phê kết hợp màu hồng nhạt với những họa tiết hoa lá chìm, cho bạn một không gian phòng ngủ đầy cá tính và năng động 

Hotline:24/7
MB : 093.699.1998 - 094.746.1388; MN : 090.335.9849


Bộ sản phẩm có kết cấu và giá sản phẩm:

TT SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC ELE GANCE
01 Chăn đông 190 x 215                                                       915,000
200 x 220                                                       950,000
02 Chăn xuân thu 180 x 210                                                       735,000
200 x 220                                                       795,000
03 Chăn xuân thu (thêu) 180 x 210                                                       765,000
200 x 220                                                       825,000
04 Ga rèm 120 x 190                                                       710,000
120 x 200                                                       730,000
140 x 200                                                       780,000
150 x 190                                                       770,000
160 x 200                                                       820,000
180 x 200                                                       855,000
200 x 220                                                       910,000
05 Ga chun 120 x 190                                                       490,000
120 x 200                                                       495,000
140 x 200                                                       520,000
150 x 190                                                       510,000
160 x 200                                                       570,000
180 x 200                                                       625,000
200 x 220                                                       675,000
06 Vỏ gối đơn 65 x 45                                                       105,000
07 Vỏ gối đơn thêu                                                       125,000
08 Vỏ gối ôm 38 x 100                                                         85,000
09 Bộ ga rèm 120 x 190                                                       815,000
120 x 200                                                       835,000
140 x 200                                                       990,000
150 x 190                                                       980,000
160 x 200                                                     1,030,000
180 x 200                                                     1,065,000
200 x 220                                                     1,120,000
10 Bộ ga chun 120 x 190                                                       595,000
120 x 200                                                       600,000
140 x 200                                                       730,000
150 x 190                                                       720,000
160 x 200                                                       780,000
180 x 200                                                       835,000
200 x 220                                                       885,000
11 Bộ chăn ga gối
CXT ga rèm
120 x 190                                                     1,685,000
120 x 200                                                     1,705,000
140 x 200                                                     1,880,000
150 x 190                                                     1,930,000
160 x 200                                                     1,980,000
180 x 200                                                     2,015,000
200 x 220                                                     2,070,000
12 Bộ chăn ga gối
CXT ga chun
120 x 190                                                     1,465,000
120 x 200                                                     1,470,000
140 x 200                                                     1,620,000
150 x 190                                                     1,670,000
160 x 200                                                     1,730,000
180 x 200                                                     1,785,000
200 x 220                                                     1,835,000

 


 

 

TAG:

Ý kiến của bạn
Điểm đánh giá