• HỖ TRỢ KINH DOANH
    MB1: 094.746.1388 MB2: 093.699.1998 MN: 090.335.9849
  • en
Banner_doreamon
Bộ Elegance SH-E18 10
Bộ Elegance SH-E18 10
Bộ Elegance SH-E18 10

Tông màu ghi-trắng chưa bao giờ là lỗi mốt, đem đến cảm giác dịu mắt, đây là một trong những cách kết hợp giữa 2 gam màu đặc trưng tạo nên một phong cách rất cổ điển.
 

Hotline:24/7
MB : 093.699.1998 - 094.746.1388; MN : 090.335.9849


Bộ sản phẩm có kết cấu và giá sản phẩm:

TT SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC ELE GANCE
01 Chăn đông 190 x 215                                                       915,000
200 x 220                                                       950,000
02 Chăn xuân thu 180 x 210                                                       735,000
200 x 220                                                       795,000
03 Chăn xuân thu (thêu) 180 x 210                                                       765,000
200 x 220                                                       825,000
04 Ga rèm 120 x 190                                                       710,000
120 x 200                                                       730,000
140 x 200                                                       780,000
150 x 190                                                       770,000
160 x 200                                                       820,000
180 x 200                                                       855,000
200 x 220                                                       910,000
05 Ga chun 120 x 190                                                       490,000
120 x 200                                                       495,000
140 x 200                                                       520,000
150 x 190                                                       510,000
160 x 200                                                       570,000
180 x 200                                                       625,000
200 x 220                                                       675,000
06 Vỏ gối đơn 65 x 45                                                       105,000
07 Vỏ gối đơn thêu                                                       125,000
08 Vỏ gối ôm 38 x 100                                                         85,000
09 Bộ ga rèm 120 x 190                                                       815,000
120 x 200                                                       835,000
140 x 200                                                       990,000
150 x 190                                                       980,000
160 x 200                                                     1,030,000
180 x 200                                                     1,065,000
200 x 220                                                     1,120,000
10 Bộ ga chun 120 x 190                                                       595,000
120 x 200                                                       600,000
140 x 200                                                       730,000
150 x 190                                                       720,000
160 x 200                                                       780,000
180 x 200                                                       835,000
200 x 220                                                       885,000
11 Bộ chăn ga gối
CXT ga rèm
120 x 190                                                     1,685,000
120 x 200                                                     1,705,000
140 x 200                                                     1,880,000
150 x 190                                                     1,930,000
160 x 200                                                     1,980,000
180 x 200                                                     2,015,000
200 x 220                                                     2,070,000
12 Bộ chăn ga gối
CXT ga chun
120 x 190                                                     1,465,000
120 x 200                                                     1,470,000
140 x 200                                                     1,620,000
150 x 190                                                     1,670,000
160 x 200                                                     1,730,000
180 x 200                                                     1,785,000
200 x 220                                                     1,835,000

 


 

 

TAG:

Ý kiến của bạn
Điểm đánh giá