• HỖ TRỢ KINH DOANH
    MB1: 094.746.1388 MB2: 093.699.1998 MN: 090.335.9849
  • en

Giao hàng

Giao hàng

Giao hàng

1. Giao nhận hàng hóa:

  1. Đối với những đơn hàng lớn từ 50tr iệu trở lên công ty sẽ vận chuyển miến phí đến địa điểm của người mua
  2. Đối với những đơn hàng dưới 50 triệu công ty sẽ vận chuyển thông qua NPP đến địa điểm của người mua hàng

TAG: